Hitta dragkrok till din bil

Fyll i ditt registreringsnummer

Välj bil

Köpvillkor

Dragkrokslagret.se fullständiga köpvillkor

Nedan finner du köpvillkor som gäller vid samtliga köp från dragkrokslagret.se

Reg nr sökning

Vi erbjuder sökning m.h.a. reg nr. Detta underlättar processen att finna en passande dragkrok till er bil. Notera att reg nr-sökningen endast skall ses som ett hjälpmedel, och inte garanterar korrekt dragkrok till ditt fordon. Det är viktigt att läsa på respektive produkt om den passar just ditt fordon. Det är kundens ansvar att korrekt material beställs. Vi förbehåller oss rätten att leverera material som är beställt. Vid osäkerhet rådfråga oss innan beställning, vi hjälper mer än gärna till att hitta en passande dragkrok till er bil.

Vid beställning av material från Dragkrokslagret, alternativt vid bokning av montering finns möjlighet att ange fordonets reg nr. Vi utför en sökning på angivet reg nr och kontrollerar att vald dragkrok och elsats passar vald bilmodell. Tyvärr har vi i dagsläget EJ möjlighet att få fram fordonsuppgifter såsom exakt chassie (kombi, sedan, coupe, cab, suv osv...), alternativt uppgifter om fordonets längd och/eller motorstyrka. Det är därför mycket viktigt att ni väljer korrekt dragkrok och läser igenom informationen om denna innan beställningen sker, till exempel finns det ofta olika dragkrokar till kombi och sedan. Det finns flertalet fordonsmodeller där dragkrok ej är godkänt att monteras av Svensk Bilprovning, dock finns det kompatibla dragkrokar till dessa modeller, vid utförd reg nr sökning kan det därför komma upp passande dragkrokar även fast bilen inte är typgodkänd för dragkrok. Om du är osäker kontakta Bilprovningen INNAN beställningen sker för att undvika felbeställning.

Dragkrokslagret har ej möjlighet att kontrollera om erat specifika fordon är godkänt för dragkrok eller ej utan detta ansvaret är upp till kunden. Vi levererar och monterar det material och/eller arbete som är beställt och som passar angivet fordon enligt reg nr sökning. Dragkrokslagret ansvarar ej för felbeställningar som skett pga slarv och/eller där det klart och tydligt framgått vilken bilmodell dragkroken passar men kunden har valt en annan variant. Dragkrokslagret tar ej ansvar för av kunden felaktigt monterade dragkrokar och/eller dragkrokar monterade på fordon som ej är typgodkända för dragkrok.

Priser

Priserna är i svenska kronor och är inklusive moms på 25 % om inte annat anges . Vi förbehåller oss rätten till prisändring vid eventuell moms eller kraftiga valutaförändringar. Om variation mellan annonserade priser och priser i webshoppen existerar är det alltid priserna i webshoppen som gäller.

Leverans

Leveranser inom Sverige sker med Posten, Bring eller i vissa fall med bussgods. Mindre och lättare försändelser skickas alltid med posten. Leveranstiden varierar beroende på tillverkare samt om produkten finns i lager eller ej, för mer information om specifika leveranstider vänligen se fliken "FRAKT". Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning, framförallt när det gäller kraftigt rabatterade produkter i samband med kampanjer. Produkterna tillhör dragkrokslagret.se till dess att full likvid betalning mottagits.

Utrikesleveranser

Alla order som skickas utomlands skall förskottsbetalas, detta skall ske genom kortbetalning eller banköverföring. Frakten som visas via hemsidan kan ej beräknas på utrikes order, beställning måste därför ske via e-post kontakt, alternativt via telefon så frakten kan beräknas innan beställningen sker.

Ofullständiga kunduppgifter

Vid beställning från Dragkrokslagret.se är det vitalt att samtliga uppgifter ifylls korrekt för att eran order skall hanteras så snabbt som möjligt, samt skickas ut till rätt adress. Notera att utan ett telefonnummer kan ordern ej skickas. dragkrokslagret.se förbehåller sig rätten att vägra en order där uppgifter verkar felaktiga eller misstänksamma. Dragkrokslagret.se håller godset i upp till 10 dagar i lager om felaktiga uppgifter angivits och man inväntar uppdatering av dessa. Efter 10 dagar kan godset kommas att säljas vidare. Kunden riskerar då bli fakturerad för extrakostnaden vilket normalt sett uppgår till samma kostnad som för ett outhämtat paket exklusive fraktkostnaden, dvs. 30% av ordervärdet. se "Ångerrätt".

Betalning

Dragkrokslagret.se erbjuder flera betalningsalternativ för att underlätta köpet för dig som konsument. Avgifter som eventuellt tillkommer beroende på betalningsalternativ visas i kassan innan betalning.

Betal / Kreditkort

Betalning med VISA eller Mastercard utfärdade av svensk bank. Fyll i ditt kortnummer och kortets giltighetstid. Pengarna debiteras direkt på ditt konto när du lägger ordern. Vi har idag ingen möjlighet att reservera beloppet fram till att ordern levereras, debitering sker således omgående oavsett om varan förhandssäljs eller är restnoterad. Överföringen av pengarna sker med SSL-kryptering. Det innebär att ingen obehörig kan se dina kortuppgifter. Vid restnotering kommer vi att kontakta er angående exakt leveranstid. Dragkrokslagret.se förbehåller sig rätten att leverera en beställd vara såvida detta kan ske inom rimlig tid vilket i detta fall uppgår till en kalendermånad från beställningsdatumet.

Faktura / Delbetalning

Vid val att betala mot faktura eller delbetalning sker sedvanlig kreditupplysning via UC.

Exempel på effektiv ränta vid köp om 10,000 kr upplagt på 12 månader, 0 % ränta, 0 kr uppläggningsavgift och 49 kr administrationsavgift enlighet med Konsumentverkets riktlinjer är 11,22 %.

Allmänna villkor

Parter

Parter i kreditavtalet är Kredittagaren och Kreditgivaren. Kredittagaren är personen som har ansökt om och beviljats en kredit (”Kredittagaren”). Kreditgivaren är BilX Nordic AB ( Dragkrokslagret), org nr 556861-0256.

Ansökan och accept

Köparen kan ansöka om att ingå ett kreditavtal med BilX genom att välja något av de olika delbetalningsalternativen som erbjuds vid köp hos en butik (fysisk eller online). En köpare kan även ansöka om att delbetala med BilX efter genomfört köp genom att delbetala sin faktura enligt anvisade betalningsuppgifter på fakturan.

BilX gör en kreditprövning enligt lag innan konsumenten beviljas att betala i enlighet med ansökan. Genom kreditprövningen undersöker BilX om konsumenten har ekonomiska förutsättningar för att fullfölja betalningsåtagandet. Beviljande av kreditavtalet inklusive kreditutrymmet beslutas ensidigt av BilX.

Kreditvillkor

Följande villkor gäller för det fall Kredittagaren har valt att betala med någon av BilX kreditprodukter.

Villkor för Fast delbetalning

BilX erbjuder Kredittagaren särskilda fasta delbetalningsvillkor. De gäller när Kredittagaren vid köpetillfället valt att betala enligt en fastställd plan. Fast delbetalning gäller endast för det aktuella köpet eller lånet, och så länge som Kredittagaren följer den valda planen.

Villkor för faktura

För faktura debiteras en administrativ avgift om 49 kronor. Ingen ränta debiteras för det fall betalning sker inom den avtalade betaltiden. Vid försenad betalning utgår en betalningspåminnelse. Har du handlat för under 200 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor, och har du handlat för 200 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 135 kronor.

Ändring av räntan och andra kostnader

BilX får med omedelbar verkan ändra räntesatsen för krediten i den utsträckning som det motiveras av kreditpolitiska beslut, eller andra kostnadsförändringar som BilX inte skäligen kunnat förutse när krediten lämnades. Kredittagaren är skyldig att, utöver ränta, ersätta de kostnader som BilX har för krediten. Dessa kostnader är för närvarande kostnader för uppläggning- samt administration av krediten, benämnt uppläggningsavgift och administrativ avgift. Avgiften ska betalas när åtgärden som kostnaden avser har blivit utförd. BilX har när som helst under kredittiden rätt att besluta om en höjning av kostnadsersättningen i den mån BilX kostnader har ökat för den åtgärd som kostnadsersättningen avser att täcka.

Betalning

BilX skickar varje månad ut en kontofaktura till Kredittagarens folkbokföringsadress, utom i det fall kredittagaren valt att få kontofakturan per e-post eller till annan uppgiven postadress, kontofakturan går i så fall till den uppgivna adressen. BilX har dock alltid rätt att skicka kontofakturan till Kredittagarens folkbokföringsadress. Vid pappersfaktura tillkommer en avgift om f.n 19 kronor. Av kontofakturan framgår beloppet som ska betalas för fullföljande av en eventuellt vald fast delbetalning (”Betala enligt villkor”), men även minimibeloppet som ska betalas enligt konto – betala i din egen takt (”Betala lägst”). Det exakta beloppet för varje månad framgår av aktuell kontofaktura, och minskar över tid. Räntan kapitaliseras. Skulden minskar bara genom betalningar till BilX och påverkas inte av överenskommelser med butiken i efterhand. BilX ansvarar dock enligt 29 § konsumentkreditlagen.

Misskötsel

Försenade betalningar kan innebära allvarliga konsekvenser för Kredittagaren och kan påverka framtida belåningar. Inkommer betalning för sent så tillkommer en förseningsavgift om för närvarande 60 kr för totalt kreditbelopp upp till 200 kr, och 135 kr om totalt kreditbelopp är över 200 kr. Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta från förfallodatumet med 3% månatligen. Dröjsmålsräntan beräknas från förfallodatum tills dess att hela beloppet reglerats hos BilX. Dröjsmålsränta debiteras separat efter det att betalning är till fullo reglerad, tillkommer admninistrativa avgifter samt ev. kostnad för pappersfaktura. Överlämnas fordran för inkasso tillkommer lagstadgade inkassokostnader. Registrering hos externt kreditupplysningsföretag kan komma att ske om krediten sägs upp på grund av gravt eftersatt betalning.

Villkor för avtal och uppsägning

Kreditavtalet gäller för obestämd tid. Kredittagaren kan när som helst reglera hela den kvarvarande skulden utan att ta hänsyn till någon uppsägningstid. Kredittagaren är dock skyldig att betala ränta och andra kostnader för krediten för tiden fram till förtidsbetalningen. Vid reglering av hela kreditbeloppet i förtid tillkommer en hanteringsavgift om f.n 150 kronor.

Meddelanden

Kredittagaren ansvarar för att omedelbart informera BilX vid ändring av namn, adress, e-post eller telefonnummer. Vid namnbyte ska personbevis bifogas. Kredittagaren godkänner att BilX skickar information via sms, e-post, brev, eller på det sätt som lagen kräver.

Överlåtelse

BilX äger rätten att överlåta detta avtal, rätten att motta betalning i enighet med detta avtal, rätten att överlåta underliggande kontoskuld eller samtliga. BilX medgivande krävs om en fordran ska övertas av annan gäldenär.

Ångerrätt

Enligt konsumentkreditlagen har Kredittagaren rätt att ångra ingåendet av detta kreditavtal. Utnyttjande av ångerrätten sker genom att Kredittagaren meddelar BilX detta inom 14 dagar från den dag kreditavtalet ingicks. Ångerfristen börjar dock senast löpa då Kredittagaren har fått del av detta avtal. Kredittagaren kan utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta BilX ( Dragkrokslagret) brevledes, via e-post eller telefon. För det fall Kredittagaren väljer att utnyttja sin ångerrätt, men ändå vill stå fast vid köpet, så tillämpas de fakturavillkor som angavs vid köpetillfället. Om inget annat angavs vid köpetillfället så gäller i så fall 10 dagars kredittid. Vid eftersatt betalning utgår en betalningspåminnelse. Har du handlat för under 200 kronor tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 60 kronor, och har du handlat för 200 kronor eller mer tillkommer en påminnelseavgift om f.n. 135 kronor. Utöver en betalningspåminnelse tillkommer en dröjsmålsränta om 3% månatligen + gällande referensränta.

Klagomål/Tvist

Svensk lag och svensk domstol är behörig att lösa en eventuell tvist i anledning av krediten.

Ändring av dessa allmänna villkor

BilX kan göra ändringar i dessa villkor som påverkar kundens betalningsskyldighet utan att i förväg inhämta godkännande från kredittagaren. Ändringarna träder i kraft två månader efter det att kredittagaren har blivit underrättad om dessa. För det fall Kredittagaren inte godkänner ändringarna så har han rätt att omedelbart säga upp avtalet genom att erlägga full betalning senast den dag som ändringarna börjar gälla. I detta fall kräver BilX inte några andra kostnader på grund av att Kredittagaren avslutar sin kredit i förväg.

Information med anledning av kreditavtalet

Kontohavaren uppmärksammas på att detta kreditavtal kan innebära en påfrestning på den privata ekonomin, vilket innebär att Kredittagaren noga bör överväga och planera nyttjandet av krediten. Med avtalet kan följa skatter, avgifter eller kostnader som varken betalas genom näringsidkaren eller påförs av denne. Ingen extra kostnad debiteras för användandet av medel för distanskommunikation (såsom internet, telefon, chattjänst). Erbjudandet om att delbetala gäller vid köpetillfället. Erbjudandet om att omvandla sin faktura till delbetalning gäller under den avtalade kredittiden. Svensk lag har tillämpats vid utformningen av marknadsföringen. All kommunikation sker på svenska.

Postförskott

Vid beställning mot postförskott alternativt efterkrav krävs det att kunden hämtar ut paketet inom rimlig tid, normalt 7 arbetsdagar. Det är upp till dig som kund att kontrollera att paketet hämtas ut innan varan skickas tillbaka. Vid outhämtade paket räknas detta som en retur, villkor och avgifter gäller enligt vår returpolicy. Beloppet faktureras dig som kund. Observera att dragkrokar ofta väger 25-40kg och har därmed en hög fraktavgift varför det är vitalt att paket skickade från dragkrokslagret.se hämtas ut inom rimlig tid innan de skickas tillbaka.

Avbokning

Du bokar av din tid via telefon: 0700 10 10 00, se avbokningsregler nedan. Om du har en tid bokad och inte har möjlighet att komma är det viktigt att du avbokar den i tid. Vi tar inte emot avbokningar via e-post.

Avbokningsregler

Sker

  • avbokning en vecka innan är det kostnadsfritt.
  • avbokningen under veckan debiterar vi 400kr.
  • avbokningen 48 eller 24h innan debiterar vi 750kr.
  • ingen avbokning debiterar vi 20%.

Ångerrätt

Som kund har du 14 dagars returrätt från dess att varan mottagits, alternativt hämtats ut från ditt utlämningsställe, dock så gäller övriga villkor som bestämts av dragkrokslagret.se, till exempel kostnader som kan uppkomma vid en retur. Vid fel / skada på produkten krävs det att dragkrokslagret meddelas inom 5 arbetsdagar från mottagandet, detta sker i första hand genom att kontakta oss direkt per telefon alternativt genom att skicka ett mejl till kontakt@dragkrokslagret.se. Vid skada på emballage / fraktskada eller vid saknande av delar eller tillbehör krävs det att anmälan sker inom 5 arbetsdagar från mottagandet för att detta skall godtas av transportbolaget. Sker anmälan efter 5 arbetsdagar kommer anmälan EJ att godkännas och kunden riskerar därmed påförda kostnader vid byte / beställning av saknat material eller skadade delar. Ett formulär skickas ut som måste fyllas i och skickas tillbaka inom rimlig tid, därefter anmäler vi skadan till posten, Schenker, tnt alternativt DHL och hanterar ärendet utifrån skadeanmälan.

Vid sedvanlig retur ej på grund av skada eller liknande skall paketet skickas tillbaka till dragkrokslagret i dess originalskick, uppackade paket och paket där emballaget är trasigt, såsom plastförpackningar innehållande skruvar och bultar kommer ej att godkännas som originalskick. Vi står ej för extra fraktkostnad eller andra avgifter som ej ingår i köpet av varan. Dragkrokslagret.se tar ut en avgift på 30% av hela beloppet samt fraktavgift. Detta då dragkrokarna är fordonsspecifika. Om du som kund har lagt in en order av misstag, alternativt ångrar dig inom 24 timmar, eller innan produkten är beställd från grossist till vårat lager har du full ångerrätt och riskerar därmed inga extra avgifter eller liknande. Notera att detta gäller EJ produkter med omgående leverans, såsom lagerförda produkter, tex. Thule dragkrokar som skickas ut direkt efter beställningen. Värt att notera är att när produkten väl är beställd från grossist kan ordern ej makuleras och ni som kund riskerar påförda avgifter vid outhämtat paket alternativt vid retur eller annulerad order.Vid annulerad /avbokad montering där material redan införskaffats debiteras kund med 30% av materialkostnaden.

Om en kund har beställt fel dragkrok och/eller vill ha en annan dragkrok istället sker detta genom att den befintliga dragkroken skickas tillbaka till oss och vi undersöker att den är intakt, därefter lägger vi in en ny order på den nya dragkroken. Kostnaden vid ändring av beställd vara, alternativt retur och byte mot annan produkt är fraktkostnaden samt halva returkostnaden, dvs. 15% av orderns ursprungliga värde. Denna kostnad regleras på ny order såvida beloppet inte överstiger det nya ordervärdet eller ordern avser en annan vara. (Exempelvis vid byte av dragkrok måste en ny dragkrok beställas för att detta skall räknas som byte).

Vid tvist

Vid tvist mellan dragkrokslagret.se (BilX Nordic AB) och konsument (privatkund) gäller först och främst dessa köpvillkor såvida de ej strider mot Sveriges rikes lag. I fall där köpvillkoren ej är tillräckliga, eller om partnerna ej kan komma till en liknelse sker detta genom sedvanlig kontakt med ARN- Allmänna Reklamationsnämnden. Om eventuell tvist uppstår kommer dragkrokslagret först och främst följa köpvillkoren som specifierats vid köpet samtidigt som man avgör det individuella fallet och hur det kan lösas på smidigast vis för båda parter. Om parterna ej kommer överens kommer dragkrokslagret i andra hand följa Allmänna reklamationsnämndens avgörande gällande tvisten i god företagsanda.

Retur

Vid retur av beställd vara, alternativt vid trasig vara/leverans eller vid annat ärende där kunden behöver skicka tillbaka specifika eller samtliga delar av ordern skall dragkrokslagret kontaktas innan ordern returneras. Ni erhåller då en retur-fraktsedel. Notera att Dragkrokslagret EJ hämtar ut paket skickade mot postförskott, alternativt med andra fraktalternativ än vad som rekommenderas där det ställs krav på upphämtning från utlämningsställe.

Mycket viktigt är att spara eventuellt kolli-id så att försändelsen blir spårbar samt kvittens vid inlämnandet som visar datum samt specifikation för kollit.

Vid retur skall ALLTID ett mejl skickas till följande e-postadress:

kontakt@dragkrokslagret.se

I meddelandefältet skriver ni RETUR samt erat namn. I detta meddelandet är det bra om ni kan specifiera kolli-id så vi har möjlighet att spåra returförsändelsen.

Utbetalning vid retur

Vid retur av beställda artiklar genomför vi alltid en kontroll att skicket på varan ej försämrats genom transporten. Kunden ansvarar för varan tills dess att den inkommit till oss. Efter att varan är kontrollerad läggs utbetalningen in i systemet. Saknas uppgifter för eventuell utbetalning kommer dessa att efterfrågas via e-post. När samtliga uppgifter finns tillgängliga registreras utbetalningen. Normalt tar det 5 dagar innan pengarna sätts tillbaka till erat angivna konto från datumet då produkten mottogs hos oss.Notera att vid retur av enskild artikel, dvs. EJ komplett paket kompenseras kunden med det värde den specifika produkten har i paketförhållandet.

Integritetspolicy

När du genomför ett köp på dragkrokslagret.se behöver du ange vissa personuppgifter får att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter.

Angivna personuppgifter sparas i vårt system upp till 10 år.

Du har som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För att få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på kontakt@dragkrokslagret.se

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Dragkrokslagret kan komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att Dragkrokslagret ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

Företag som tillhandahåller information från folkbokföringen eller andra offentliga register för att säkerställa att vi har rätt kontaktuppgifter till dig så vi kan hantera dina beställningar och köp. De uppgifter som lämnas ut är personnummer och kontaktuppgifter baserat på våra avtalsförpliktelser till dig som laglig grund.

Om du lägger en beställning eller genomför köp från dragkrokslagret kan vi dessutom lämna ut dina personuppgifter till följande mottagare inom ramen för hantering av dina beställningar och köp baserat på våra avtalsförpliktelser gentemot dig som laglig grund:

Logistikföretag och speditörer som hjälper oss med varutransporter så vi kan leverera våra produkter och tjänster till dig. Vi lämnar ut kontaktuppgifter och orderinformation till dessa mottagare.

Samarbetspartners och leverantörer av betalningslösningar, t.ex. kortinlösande företag, banker, kreditinstitut och andra finansiella aktörer, som ser till att du kan genomföra betalningar och erbjuder dig olika finansieringslösningar. Uppgifterna som lämnas ut är kontaktuppgifter, personnummer och betalningsuppgifter.

Kreditvärderingsinstitut, kreditupplysningsföretag eller banker som förser oss med underlag för att vi ska kunna säkerställa din betalningsförmåga, t.ex. kreditupplysningar, när du ansöker om kredit inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. Den uppgift som lämnas ut är personnummer.

Företag som tillhandahåller finansiella tjänster såsom reskontra och inkassoverksamhet som säkerställer att Dragkrokslagret får betalt för levererade produkter och tjänster inom ramen för hantering av dina beställningar och köp. De av uppgifter som lämnas ut är kontaktuppgifter, personnummer, orderinformation och betalningsuppgifter.

Dragkrokslagret kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Om du kontaktar dragkrokslagret.se via e-post lagras ditt e-post-ärende och kontaktinformation hos oss. Kontaktar du dragkrokslagret.se via telefon lagras ditt telefonnummer hos oss. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna genomföra din förfrågan och ha möjlighet att kontakta dig om det skulle vara nödvändigt med uppföljning.

COOKIES

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg. Vi använder dessutom Googles tjänster "Google Analytics" och "Google Remarketing". Även dessa tjänster använder Cookies.

Svensk konsumentköplag

Företaget dragkrokslagret.se och Bilx Nordic AB agerar i enlighet med Svensk konsumentköplag och denna tillämpas vid alla försäljningar. dragkrokslagret.se och dess samarbetspartners samt huvudföretag BilX Nordic AB friskriver sig ifrån allt ansvar om våra monterings, justerings- och/eller bruksanvisningar ej har tillämpats fackmannamässigt samt om produkten använts för annat än det ändamål den är lämpad för eller i extrema förhållanden.

Garanti

Vi lämnar funktionsgaranti på alla varor enligt svensk konsumentköplag. Garantitiden räknas från kvittots datering. Normalt erbjuder vi 2 års garanti på alla varor med några få undantag. Vi ansvarar inte för fel som uppkommit genom att varan har monterats på ett felaktigt sätt. Varan får ej ha ändrats ifrån sitt ursprungliga utförande.

På vissa produkter lämnar vi livstids produktgaranti. Detta menas att varan skall hålla minst lika länge som det fordon den monterats på, med förbehåll at fordonet inte använts som företagsfordon, använts i extrema förhållanden, eller på annat sätt som viker från normen och kan påverka produktens hållbarhet negativt.

GDS-paket

Vi erbjuder alltid "GDS-paket" till våra dragkrokar. GDS-paketen har flera fördelar, bl.a att vi garanterar smidig montering i jämförelse med bilspecifik originalelsats, samt att vi garanterar funktionaliteten hos elsatsen. Naturligtvis gäller detta endast om produkten monterats på ett korrekt, fackmannamässigt vis och att instruktionsmanualerna följts noggrannt. Viktigt att notera är att GDS-paketen inte kräver någon omprogrammering av fordonets elektronik, vilket underlättar installationen och sänker totalkostnaden. Vi lämnar 1 års garanti på alla elsatser, både GDS-paket samt Jaeger bilspecifika elsatser.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, ex. priser, specifikation etc, tekniska problem eller massbeställningar. Då information på dragkrokslagret.se i huvudsak kommer ifrån leverantörer avsäger vi oss ansvar för denna. Vid fel information som påverkar slutresultatet har du naturligtvis rätt att häva ditt köp med hänvisning till detta.

För produkter i annons alternativt med märkning "Begränsat antal" eller dylikt gäller likaså att erbjudandet endast avser köp av en produkt per kund.

Skulle någon av artiklarna du beställt vara slut i lager förbehåller vi oss rätten att istället skicka en likvärdig ersättningsvara. Har du till exempel beställt en Aragon fast dragkrok typ svanhals kan det hända att vi skickar ut en Westfalia dragkrok, typ svanhals om denna dragkroken är mer tillgänglig. Vi anser att så länge det är samma garanti, utseende, funktion samt monteringsinformation på dragkroken skall det vara av mindre betydelse till slutkunden om det är en Aragon, Westfalia eller Thule krok vi skickar. Vi har på senare tid angivit ett fönster där du som kund har möjlighet att ange din bils registreringsnummer, detta för att vi skall ha möjlighet att kontrollera att dragkroken passar just ditt fordon. Dock är det slutligen kundens ansvar att se till att rätt produkt beställs, då dragkrokslagret inte alltid har möjlighet att utföra en kontroll. Vid osäkerhet, vänligen kontakta oss innan beställningen sker.

Verkstad» villkor

Följande villkor gäller vid beställt arbete samt vid inlämning av fordon hos Dragkrokslagret & BilX Nordic AB. Villkoren är till för att minimera eventuella missförstånd mellan kund och BilX Nordic AB, vid beställning över nätet gäller i första han köpvillkoren som specifierats på hemsidan och godkänts vid köp. BilX Nordic följer ARN (Allmänna reklamationsnämnden) samt MRF ( Motorbranchens riksförbund) allmänna regler och rekommendationer. Bilx åtar sig bl.a att: Utföra beställd tjänst fackmannamässigt - Med tillbörlig omsorg ta tillvara kundens intressen - Samråda med kunden i den utsträckning som behövs och är möjligt - Tillhandahålla erforderligt material. Vid inlämning av fordon för montage kan det finnas möjlighet till hyrbil, kostnaden för denna samt villkor specifieras i hyrbilsavtalet som måste tecknas. Besiktning av arbetet utförs av Bilx och räknas ej som officiell besiktning. Bilx rekommenderar att arbeten besiktigas hos Svensk Bilprovning AB.

Verkstad» Specifikation

Beställt arbete specifieras ovan, det är denna utrustning/material och arbete som kund och Bilx kommit överens om skall utföras på kundens fordon. Det slutliga angivna priset baseras på att bilen är i gott skick och i standardutförande om inte annat angivits i specifikationen ovan. Om arbetet ej kan slutföras på grund av fordonets skick förbehåller sig Bilx att debitera kunden för påbörjat arbete med ordinarie timtaxa. Har materialet packats upp tillkommer en hanteringsavgift á 10% av materialkostnaden såvida kunden inte väljer att köpa materialet. Om ett avtal om leveranstid inte har träffats ska uppdraget utföras inom en tid som är skälig med hänsyn till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning. Gällande montering av dragkrok kan Bilx ej garantera leveranstid och ersätter ej kunden för leveransförseningar. Som kund hos Bilx tillåter jag Bilx att använda bilder på mitt fordon samt utlåtande i marknadsföringssyfte med angivet förnamn och ort. Till exempel: "Mycket nöjd med arbetet, otroligt billigt" - Jens från Stockholm, denna informationen kan publiceras på hemsidan eller i andra medier.

Verkstad» Garanti & Support

Verkstaden garanterar resultatet av arbetet under 12 månader efter det att uppdraget har avslutats. Vill en konsument åberopa att tjänsten är felaktig bör han så snart som möjligt reklamera felet till verkstaden, dock senast 2 månader efter avslutat arbete. Support/reklamationsärenden skall ske hos Bilx i Halmstad, Bilx ersätter ej arbete som utförts hos annan verkstad om inget sådant avtal ingåtts sedan tidigare. Bilx ersätter inte milersättning, förlorad arbetsinkomst eller liknande kostnader som kan uppstå vid inbokad support i Bilx verkstad. Verkstaden har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, eller där felet orsakats av kunden genom felaktig användning eller misskötsel.

Verkstad» Betalning & utlämning

Betalning av utfört arbete kan ske på flera sätt, dock så kräver Bilx i enlighet med rekommendation från MRF erläggning av full likvid betalning alternativt godkänd kreditkontroll vid fakturaköp innan bilen lämnas ut till kunden. Vid faktura tillkommer en avgift á 40kr ex moms. Vid extra utfört arbete tillkommer timdebitering med 600kr/tim ex moms. Efter avslutat arbete kontaktas kunden för upphämtning av fordon, om inget annat avtal ingåtts skall inlämnat fordon hämtas upp senast kl 17:00, därefter körs fordonet in i verkstaden och lämnas ut nästkommande vardag kl 08:00.

Verkstad» Tilläggsarbete

Om det uppstår behov av att utföra ett arbete som inte omfattas av det ursprungliga uppdraget, men som pga sitt samband med uppdraget är lämpligt att utföra samtidigt, ska kundens anvisningar inhämtas. I de fall som kunden inte kan nås inom skälig tid får verkstaden ändå utföra tilläggsarbetet om priset är lågt i förhållande till det ursprungligen avtalade priset eller om det finns särskilda skäl att anta att kunden önskar få tilläggsarbetet utfört. För ett tilläggsarbete har verkstaden rätt till ett pristillägg som är skäligt med hänsyn till tilläggsarbetets art, omfattning och utförande, normalt högst 15 % av priset för det ursprungligen avtalade arbetet, dock högst 3 000 kr. Bilx har angivit ordinarie extrakostnader som i samband med montering kan kommas att utföras, dessa finns specifierade i butiken.

Verkstad» Kundens ansvar vid beställd montering

Kunden ansvarar för att fordonet är i gott skick och att skador och fel är dokumenterade innan det överlämnas till verkstaden. Bilx ansvarar ej för kundens tillhörigheter, det är kundens ansvar att se till att fordonet tömts på tillhörigheter som kan försvåra arbetet, dessa inkluderar bl.a bilbarnstol, hundkoja, packning samt övrig utrustning som försvårar arbetet. Bilx förbehåller sig rätten att debitera kunden för urplockning av tillhörigheter som krävs innan arbetet kan påbörjas. Kunden skall vara införstådd med Bilx villkor och samtycka till dessa innan fordonet lämnas in till verkstaden genom signatur av ordererkännandet. Om inte annat avtalats är kunden ansvarig för att beställt arbete och material får lov att utföras/monteras på fordonet. Vid montering av fast dragkrok på fordon med pdc kan Bilx ej garantera att dragkroken ej ger utslag på pdc’n. Vid montering av dragkrok är det viktigt att kunden följer rekommendationer som anges i manualen som ges tillsammans med slutkvittensen vad avser skötsel av dragkroken. Under pågående montering är det förbjudet att vistas i verkstaden, vi ber er respektera detta.

Verkstad» Faktura

Vid faktura tillkommer alltid en hanteringsavgift á 40sek ex moms. Fakturor skall betalas till dragkrokslagret inom angivet tidsintervall, normalt 10 dagar. Vid obetald faktura skickas skulden vidare och ni som kund får en påminnelsefaktura. Vid påminnelsefaktura tar dragkrokslagret ut 10% av ordervärdet i straffavgift. Vid obetald påminnelseavgift skickas fakturan vidare till Inkasso. Inkassoavgiften är lagstadgad till 50sek, utöver denna avgiften tillkommer en hanteringsavgift á ytterliggare 10% av ordervärdet. Inkassofakturan skall betalas omgående, eller inom 10 dagar från utskicket, därefter görs anmälan till kronofogden.

Observera att det är personen som utfört beställningen som riskerar att få betalningsanmärkning vid obetald faktura. Se därför till att inte köpa något i onödan eller om ni inte har råd i dagsläget - på så vis sparar vi både era pengar samt att vi slipper köpa in dyrt material vilket skapar stora lager vilket i sin tur medför höga kostnader för oss som företag.

Om dragkrokslagret.se

Dragkrokslagret.se är en del av företaget BilX Nordic AB med org nr. SE556861-0256 med huvudsäte i Halmstad, Sverige. Vi har utlämning samt butik i Halmstad på adress Karlsrovägen 60, 302 41 samt i Stockholm med adress Drivhjulsvägen 32C, 126 30. Om du vill slippa fraktkostnaden finns det möjlighet till upphämtning /utlämning i butik, detta måste väljas direkt vid köpet i webbutiken. En order som är beställd med frakt kan inte ändras till att hämtas ut i butiken.

Force Majeure

dragkrokslagret.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Dragkrokslagret förbehåller sig rätten att utan förvarning ändra ovan köpvillkor.

Dragkrokslagret förbehåller för eventuella tryckfel.

Bilder som visas på dragkrokslagret.se är endast illustrativa, dvs. dragkroken behöver nödvändigtvis inte se ut exakt som i produktbilden. Det samma gäller elsatser.


Verkstäder

Verkstäder

STOCKHOLM HALMSTAD MALMÖ

Visa våra verkstäder
OK
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Läs mer