Hitta dragkrok till din bil

Fyll i ditt registreringsnummer

Välj bil

Vanligen förekommande frågor

1. Behöver jag göra besiktning efter montering?

Du behöver inte göra en extra besiktning efter du monterat dragkroken.

Detta sker i samband med din nästkommande besiktning.


2. Vilken typ av dragkrok ska jag välja?

De vanilgaste dragkrokstyperna


Fast dragkrok

Avtagbar dragkrok horisontell

Avtagbar dragkrok vertikal (dold)

Den fasta dragkroken är den i särklass populäraste modellen. Den vanligaste formen burkar kallas för svanhalsdragkrok på grund av den iögonfallande likheten med just en sådan. Att imitera en svan är inte blott ett estetiskt självändamål: den krökta halsen gör att dragkroken passar in under bakspoilern, vilket medför minimalt med sågning vid montering.

Fördelarna med en fast dragkrok innebär bland annat att den har hög hållbarhet, är underhållsfri och skyddar mot skador vid fickparkering.

De avtagbara dragkrokarna är för den stilmedvetne föraren, men den kräver mer underhåll än en fast dragkrok. Avtagbara dragkrokar finns i horisontellt och vertikalt avtagbart utförande. Den horisontellt avtagbara dragkroken är den aningen billigare modellen men i gengäld är instoppningshålet synligt under bilens bakspoiler. Den vertikalt avtagbara varianten erbjuder ofta ett helt dolt utseende när den är monterad, dessutom är elsatsen vanligvis infällbar. Fördelarna med en avtagbar dragkrok är ett mer disktret utseende när dragkroken inte används, du riskar inte att slå i benet när du lastar i bagaget och att eventuella parkeringssensorer inte påverkas av dragkroken.


3. Behöver man såga på bilen om det är en fast alt avtagbar dragkrok?

Det beror på bilmodell och dragkrokstyp.

En del bilmodeller kräver att man sågar i bakspoilern på de fasta dragkrokarna, medan på en avtagbar dragkrok till samma bilmodell behövs det inte.

Man kan behöva göra åverkan, detta innebär ett osynligt uttag dvs man sågar i spoilern undertill.

Det finns de bilmodeller som inte behöver sågas i över huvudtaget.

För varje dragkrok i sortimentet finns fliken datablad där det står angivet huruvida man behöver såga i spoilern eller inte för att kunna montera dragkroken.


 Montering
4. Vad kostar monteringen?

I grundutförande genom bokning via dragkrok.net kostar en montering av en fast dragkrok 4.995 kr, av en avtagbar horisontell dragkrok 5.750 kr och av en avtagbar vertikal dragkrok 6.500 kr.


5. Är det svårt att montera dragkroken?

Våra GDS-Paket är anpassade för att vara så enkla som möjligt att montera. Du får med allt som behövs förutom verktyg. Manualerna som medföljer har beskrivande bilder, så kallade piktogram som gör det enkelt att följa anvisningarna


6. Hur stor åverkan blir det på bilen?

Den enda bestående åverkan är den eventuella sågningen i stötfångaren.


 Elsats
7. Canbus, vad är det?

CAN-bus är ett kommunikationsmedel för bilens elektroniska komponenter som ersatt tidigare elledningar ordnade i långa knippen.

CAN-bus är ett seriellt bussystem vilket innebär att varje ansluten komponent får signaler direkt från en givare. Detta innebär att systemet forstätter fungera även om det blir fel på en komponent.


8. Ska jag ha 7- eller 13-polig elsats?

Vad är skillnaden mellan 7- och 13-polig elkabelsats till din dragkrok?

 

När man pratar om elsats till dragkrok brukar den vanligaste frågan vara om man behöver en 13-polig elsats och vad är skillnaden mot en standard 7-polig elkabelsats? Ibland får man höra om 6, 8, 10 eller 14, 15-polig kontakt, detta är fel! Det finns endast 7- eller 13-poliga alternativ inom Europa. I USA finns det få modeller som har specialvarianter med 3 eller 4 poler, men dessa används inte inom Europa.

Viktigt

Det har ingen betydelse om du väljer 7- eller 13-polig kontakt med avseende på funktioner såsom park-tronic frånkoppling, check-control, stabilitetskontroll, lampfunktioner osv...

 

Vad är då skillnaden? Till att börja med är utseendet annorlunda, dvs. kontakten du använder att koppla in släpvagnen med. Nedan ser ni enkelt skillnaden mellan de två olika kontakterna.

 

Samma lampfunktioner

Både 7-polig och 13-polig kontakt erbjuder följande funktioner:

-Höger och Vänster blinkers

-Bakljus / Positionsljus på släpvagn

-Bromsljus

-Backljus / Dimljus

 

Extra funktioner hos 13-polig elsats

Följande extra funktioner erbjuds i en 13-polig elsats:

-Konstant laddning av batteri

-Drift av innerbelysning

-Drift av kyl/frys

Skillnad i inkoppling

En 13-polig elkabelsats kan vara något mer krävande att installera aftersom den kräver konstant ström direkt från bilens startbatteri (den 7-poliga varianten kan ström tas från annan strömkälla, exempelvis 12-v cigg-uttag). Normalt sitter batteriet i bilens motorutrymme vilket kräver en genomföring i bilens torpedvägg för strömkabeln till bilens startbatteri.

Vilken kontakt behöver jag?

13-polig kontakt används endast av nyare husvagnar som har denna funktionen. Du kan naturligtvis koppla in en 13-polig husvagn i ett 7-poligt uttag med en adapter eller vice versa. 7-polig elsats är Svensk standard och används av alla trailers och hyrsläp samt cykelhållare och båt-trailers. Om du är osäker rekommenderar vi en standard 7-polig elsats eftersom installationen är betydligt enklare.


9. Krävs det omprogrammering av bilen vid installation av GDS-paket?

Nej. Med vår GDS elsats behöver man inte programmera om bilen. Detta behövs endast vid montering av bilspecifik elsats, något som kräver besök hos en bilverkstad.


10. Påverkas parkeringssensorerna av dragkroksinstallationen?

Vi delar upp frågan i två delar, dragkroken samt elsatsen, nedan förklarar vi vad man bör tänka på och undvika vid installation i bilar med PDC.

Dragkroken

Ofta fungerar det alldeles utmärkt att montera en fast dragkrok, det är mycket sällan som PDCn ger utslag på dragkroken eftersom sensorerna ofta sitter en bit ifrån varandra. Vår professionella erfarenhet säger att ungefär 1 av 20 bilar, dvs. 5%, har PDC sensorer som ger utslag på dragkroken. I dessa fall kan man justera vinkeln på sensorerna så att de riktas lite mer utåt.
Man brukar dock rekommenderar en avtagbar dragkrok till samtliga bilar med PDC sensorer. Framförallt eftersom en fast dragkrok förstör meningen att ha PDC och kunna backa tätt intill ett föremål eller en vägg eftersom dragkroken kommer att ta emot innan PDC'n säger stopp! Dock så är en avtagbar dragkrok ofta betydligt dyrare än en fast, valet är slutligen upp till dig som konsument att välja vad du anser passa bäst.

Elsatsen
Det finns flera olika elkabelsatser att välja mellan, har du parkeringssensorer betyder det INTE att du måste välja Park-tronic uppgradering till den befintliga GDS-X7 elsatsen. Flera moderna bilar är utrustade med park-tronic system där en knapp som avaktiverar parkeringssensorerna manuellt inifrån bilen finns. Om detta alternativ finns skall man INTE köpa till Park-tronic uppgraderingspaket!

Har man däremot inte manuell avstängning av parkeringssensorerna inifrån bilen finns det tre alternativ när det kommer till elsatsen.

1. Måste du koppla bort Park-tronic?
Precis som bilderna nedan illustrerar så kommer parkeringssensorerna endast ljuda när du har ett släp eller trailer påkopplat och backar med detta. Om man endast använder släp någon gång under året, eller kanske trailer till båten kan det kännas onödigt att investera i automatisk frånkoppling av PDCn.
Dessutom så är installationen något mer avancerad om man vill ha PDC-frånkoppling, både när det gäller GDS-elsatsen med Park-tronic uppgradering samt vid installation av bilspecifik elsats som dessutom kan kräva omprogrammering av bilen för att aktivera just denna funktionen.

2. Uppgradera GDS-X7 elsatsen med Park-tronic funktion

När du valt din dragkrok via dragkrokslagret.se finns det en flik som heter "Tillbehör", under denna finns det möjlighet att uppgradera den befintliga elsatsen till en elsats som automatiskt kopplar ur PDC funktionen när man kopplar in släpvagnskontakten. Även om det ser ut som ett tillägg så innebär denna uppgraderingen en helt ny elsats med ett extra avancerat relä som styr Park-tronic och känner av när man ansluter en släpvagnskontakt för att då avvaktivera PDC'n.
Observera att vid automatisk deaktivering kan detta komma upp som en varning i bilens instrumentpanel,men efter att släpet kopplats bort kommer varningslampan att släckas. Detta här främst förekommande  på bilar som har aktiv kontrollering av bilens parkeringssensorer, exempelvis nya Mercedes-fordon. Dock så brukar dessa fordon vara utrustade med en manuell knapp för avstängning av PDC, vilket innebär att man INTE bör installera Park-tronic frånkoppling.
Installationen av Park-tronic funktionen sker genom att kablaget till PDC'n "kapas" och går igenom elsatsen som sedan skickar ut identiska signaler till bilens styrenhet. Vid inkoppling av släpvagnskontakten känner elsatsen av detta och bryter då kontakten mellan PDC'n och bilen, vilket därmed avvaktiverar funktionen.

3. Installera en bilspecifik elsats som erbjuder PDC-frånkoppling samt programmera hos verkstad.
 Detta bör man kontrollera innan man bestämmer sig för att montera elsatsen. Normalt kräver bilspecifika elsatser en aktivering / programmering av bilens ECU som måste ske hos verkstad för att PDC-funktionaliteten skall fungera korrekt.
Notera att en bilspecifik elsats inte ger någon garanti att automatisk PDC-frånkoppling fungerar. Detta bör man kontrollera innan man bestämmer sig för att montera elsatsen.
Pristillägg för bilspecifik elsats kan vara allt från 100kr till 2000kr beroende på märke, utrustning, funktioner och tillgänglighet. Man bör även vara beredd på att en bilspecifik elsats kan kräva mer kunskap om bilens elsystem då installationen kan vara betydligt mer avancerad i jämförelse med installation av en GDS-X7 elsats.


Verkstäder

Verkstäder

STOCKHOLM HALMSTAD MALMÖ

Visa våra verkstäder
OK
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Läs mer